Category Archives: ΣΧΟΛΕΙΟ

Χριστουγεννιάτικη αγορά

Τη Κυριακή 16/12 στης 17.30 σας περιμένουμε στο παζάρι που διοργανώνουν τα παιδιά του σχολείου μας σε συνεργασία με τη καθηγήτρια τους κ. Αφροδίτη Κορναράκη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. Τα έσοδα θα διατεθούν στο χαμόγελο του Παιδιού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 5/12/2018 οι μαθητές/τριες του α1 ΔΕΝ
θα έρθουν 1η ώρα για μάθημα λόγω απουσίας του κου Θεοδωρόπουλου. Θα
πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 9.00 π.μ.

Ο Διευθυντής

Κ. Κολλιάρος

Υγεία και Σχολείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ

 

   

 

 

Αγ. Παρασκευή, 11-11-2016

Αρ. Πρωτ.: Φ22.6/19431

Ταχ. Δ/νση

Τ.Κ.

Fax

Πληροφορίες

 

Τηλέφωνα

 

e mail

 

Ιστολόγια

: Λ. Μεσογείων 324

: 153 41 Αγ. Παρασκευή

: 2106000870

: Ευαγγελία Φρυδά,

: Αθανάσιος Ραφτόπουλος

: 2106399597, 6974359654

: 2106512513, 6979047801

gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr

mail@ssn-v-ath.att.sch.gr

http://agogiygeiasdidevath.blogspot.gr/

http://ssn-b-ath.blogspot.gr

  ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

Διευθυντές / Διευθύντριες

και Eκπαιδευτικούς όλων

των Σχολικών Μονάδων

της Δ.Δ. Ε. Β΄ Αθήνας

 

 

 

Θέμα: Διημερίδα με θέμα: «Υγεία και Σχολείο. Η συμβολή των υποστηρικτικών δομών (Αγωγής Υγείας και ΣΣΝ) στην προαγωγή της Υγείας στη σχολική κοινότητα»

 

Η Υγεία ως ψυχοκοινωνικό φαινόμενο έχει άρρηκτη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι συνιστά πρωτίστως θέμα αγωγής. Την κοινή αυτή θεματική τομή το σχολείο μπορεί να προάγει σε πρώτη φάση και ενθαρρύνει δυναμικά με στοχευμένες δράσεις αρκεί να αποκτούν ένα θεσμικό ρόλο. Στην κατεύθυνση αυτή προσφέρουν ήδη και μπορούν ακόμα περισσότερα οι υποστηρικτικές δομές των Διευθύνσεων Δ.Ε. Εν προκειμένω το Τμήμα Αγωγής Υγείας και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Β’ Αθήνας σχεδιάζουν ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα της σχολικής κοινότητας μια σειρά σπονδυλωτά αρθρωμένων δράσεων οι οποίες θα εκκινούν από την ευαισθητοποίηση και θα προσφέρουν τη βιωματική εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

 

Ο γενικός θεματικός τίτλος του ως άνω εγχειρήματος για την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι «Υγεία και Σχολείο»

 

Βασικός σκοπός είναι η επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με την υγεία (σωματική και ψυχική), η ανάδειξη και προαγωγή του διαλόγου επί διαφορετικών προσεγγίσεων για το θέμα της Υγείας (ως κοινωνικό, πολιτιστικό, ιατρικό φαινόμενο) και η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη εμπλουτισμού της σχολικής ζωής.

 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ως πρώτη δράση εισαγωγική διημερίδα τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 η οποία απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικούς με επικέντρωση σε όσες και όσους υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας και βεβαίως κάθε άλλο πρόσωπο ή συντελεστή της σχολικής ζωής.

 

Και τις δύο ημέρες καταξιωμένοι επιστήμονες και πιστοποιημένοι φορείς ψυχοκοινωνικής υγείας θα προσεγγίσουν το ως άνω θέμα αξιοποιώντας εκλεκτικιστικά θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις.

 

Κατά τις ημέρες αυτές θα δοθεί διαθεματικά η δυνατότητα να διέλθουμε το θέμα της ψυχικής υγείας και των κρίσεων που δύνανται να εμφανίζονται σε μια σχολική μονάδα επ’ αφορμής αυτού.

 

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου (Α΄ Συνεδρία) και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016(Β ‘ Συνεδρία)σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά με την υποβολή των στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα στην σχετική ανάρτηση στα Iστολόγια του Τμήματος Αγωγής Υγείας http://agogiygeiasdidevath.blogspot.gr/ ή του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων http://ssnbath.blogspot.gr.

 

Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

 

 

Ο Διευθυντής

της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

 

Αθανάσιος Φαλούκας

 

Η Υπεύθυνη Α. Υ.

της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

 

Ευαγγελία Φρυδά

Ο Υπεύθυνος τουΣΣΝ

της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

 

Αθανάσιος Ραφτόπουλος

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10). Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο μέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών. Όταν μαθητής συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για το Γυμνάσιο και εικοσιτέσσερις (24) για το Λύκειο, το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1Π έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα. Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των κηδεμόνων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενημέρωση ή ακόμη, όπου αυτό είναι εφικτό, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.